Människor emellan

 

Lediga jobb

 

Sida - Lediga jobb

 

Globalportalen - Jobb

 

Röda Korset - Lediga tjänster

 

Rädda  Barnen - Lediga tjänster

 

 

Omröstning

Är du medlem i någon hjälporganisation?

Ja (92)
67%

Nej (46)
33%

Totalt antal röster: 138

Sök på hemsidan

 

 

Vad är en hjälporganisation?

 

Foto - José Tellez   

 

En hjälporganisation är en sammanslutning som hjälper människor i nöd. Det kan vara en förening, en stiftelse eller annan typ av ideell organisation.

En  ideell organisation verkar utan kommersiella vinstintressen. Ofta handlar det om idéburna   organisationer som syftar till att främja ett värde eller en idé. Hit hör olika bistånds- och välgörenhets sammanslutningar.

Hjälporganisationer är en del av civilsamhället, där människor hjälper varandra genom privata initiativ. Deras arbete bedrivs med hjälp av bidrag från allmänheten, företag och stat, ofta med inslag av frivilligt arbete.

 

Se en lista över godkända hjälporganisationer.