Människor emellan

90-konto


Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som har till uppgift att kontrollera alla organisationer som i sin verksamhet ägnar sig åt insamlingar bland allmänheten. Föreningen granskar också samtliga styrelseledamöter och ser till att föreskrifter och anvisningar efterföljs.

 
90-konto

Insamlingsorganisationerna får ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgiro som börjar med 90. Detta innebär att de har godkänts och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 

 
Historik

1943 - Näringslivets Granskningsnämnden börjar utöva kontroll över landets insamlingar

          samtidigt som 90-kontot skapas.

1980 - Nämnden omstruktureras och byter namn till Stiftelsen för Insamlingskontoll, SFI

2009 - SFI får sitt nuvarande namn, Svensk Insamlingkontroll.

 

 

Tryggt givande

 
Giva Sverige

Giva Sverige arbetar med att utveckla kvaliteten i insamlingsarbete, säkra intern kontroll och styrning samt stödja utvärdering av effekter av projekt, insatser eller verksamheter. Det gör man genom olika vägledningar för insamling av gåvor, en kvalitetskod för intern kontroll och styrning, riktlinjer för årsredovisning och krav på effektrapport. 

 
Kvalitetskod
Syftet medc koden är att skapa ett ramverk för etisk insamling av gåvor samt transparent och professionell styrning i ideella organisationer. Ordinarie medlemmar som uppfyller Kvalitetskoden får märkningen Tryggt givande.
 
Kvalitetskoden omfattar fyra centrala områden:
– Etiska principer och vägledningar
– Ekonomisk redovisning
– Effektmätning och rapportering
– Intern kontroll & styrning
 

Sök på hemsidan