Människor emellan

90-konto


Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som har till uppgift att kontrollera alla organisationer som i sin verksamhet ägnar sig åt insamlingar bland allmänheten. Föreningen granskar också samtliga styrelseledamöter och ser till att föreskrifter och anvisningar efterföljs.

 
90-konto

Insamlingsorganisationerna får ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgiro som börjar med 90. Detta innebär att de har godkänts och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 

 
Historik

1943 - Näringslivets Granskningsnämnden börjar utöva kontroll över landets insamlingar

          samtidigt som 90-kontot skapas.

1980 - Nämnden omstruktureras och byter namn till Stiftelsen för Insamlingskontoll, SFI

2009 - SFI får sitt nuvarande namn, Svensk Insamlingkontroll.

 

 

FRII

 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)

FRII är en sammanslutning av frivilligorganisationer som verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen. Det gör man genom att stimulera organisationernas kvalitets- och kompetensnivå. Men också genom att driva marknadsföring. Rådets ambition är att insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

 
Kvalitetskod

FRIIs har utarbetat en kvalitetskod  som ska fungera som branschens självregleringsinstrument. Enligt denna kod ska medlemsorganisationerna uppfylla olika krav på, till exempel, internkontroll och rapportering.

 
FRII arbetar också för:

- att utöka avdragsrätten för gåvogivare,
- att enklare kunna skänka sin aktieutdelning,
- att hitta nya lösningar för digitalt givande (mobil och webben).

Sök på hemsidan