Människor emellan

90-konto


Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som har till uppgift att kontrollera alla organisationer som i sin verksamhet ägnar sig åt insamlingar bland allmänheten. Föreningen granskar också samtliga styrelseledamöter och ser till att föreskrifter och anvisningar efterföljs.

 
90-konto

Insamlingsorganisationerna får ett sjusiffrigt PlusGiro eller Bankgiro som börjar med 90. Detta innebär att de har godkänts och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 

 
Historik

1943 - Näringslivets Granskningsnämnden börjar utöva kontroll över landets insamlingar

          samtidigt som 90-kontot skapas.

1980 - Nämnden omstruktureras och byter namn till Stiftelsen för Insamlingskontoll, SFI

2009 - SFI får sitt nuvarande namn, Svensk Insamlingkontroll.

 

 

Tryggt givande

 
Giva Sverige

Giva Sverige är en bransch­organisation som arbetar för tryggt givande genom att uppmuntra transparens, intern kontroll och utvärdering. Vägledning, utbildningar och en kvalitetskod är viktiga verktyg i arbetet.

 
Kvalitetskoden omfattar fyra områden:
– Etiska principer och vägledningar
– Ekonomisk redovisning
– Effektmätning och rapportering
– Intern kontroll & styrning
 
Medlemmar som uppfyller Kvalitetskoden får märkningen Tryggt givande.
 

Sök på hemsidan