Människor emellan

 

 

Lediga jobb inom bistånd

 

 

Globalportalen - Jobb

 

Röda Korset - Lediga jobb

 

Rädda  Barnen - Lediga tjänster

 

Sida Lediga jobb

 

 

Att starta en ideell förening

 
 

En ideell förening bildas av minst tre personer. Dessa skriver ett förslag till stadgar. Stadgar och styrelse ska senare diskuteras och beslutas på föreningens första medlemsmöte.

 

Skriv stadgar

De personer som ska bilda föreningen skriver ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

 

Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas

På mötet ska det beslutas och godkännas följande:

 

  • att föreningen har bildats

  • att stadgarna har antagits 

  • att en styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen

 

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

 

Ansök om ett organisationsnummer

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska hyra en lokal, starta ett bankkonto, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner.

Ni ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket på blanketten Ansökan om organisationsnummer (SKV 8400). Det står på blanketten vart ansökan ska skickas.

Till er ansökan måste ni bifoga kopior av båda nedanstående dokument:

 

  • protokollet som skrevs på mötet där föreningen bildades

  • föreningens stadgar.

 

Skatteregistrera föreningen

Skicka in blanketten Företagsregistrering (SKV 4620) om ni vill moms- och arbetsgivarregistrera föreningen eller ansöka om F-skatt. Källa www.skatteverket.se

 

Sök på hemsidan

 

Vad är en hjälporganisation?

 

Foto - José Tellez   

 

En hjälporganisation är en sammanslutning som hjälper människor i nöd. Det kan vara en förening, en stiftelse eller annan typ av ideell organisation.

En  ideell organisation verkar utan kommersiella vinstintressen. Ofta handlar det om idéburna   organisationer som syftar till att främja ett värde eller en idé. Hit hör olika bistånds- och välgörenhets sammanslutningar.

Hjälporganisationer är en del av civilsamhället, där människor hjälper varandra genom privata initiativ. Deras arbete bedrivs med hjälp av bidrag från allmänheten, företag och stat, ofta med inslag av frivilligt arbete.

 

Se en lista över godkända hjälporganisationer.

 

 

Omröstning

Är du medlem i någon hjälporganisation?

Ja (386)
63%

Nej (222)
37%

Totalt antal röster: 608